ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Длъжностно лице, отговарящо за защитата на лични данни:
  Марийка Йорданова
  телефон за връзка: 0879148555
  Email: ddimov_pv@abv.bg