Списък на учителите

Надежда Методиева Вълчева – директор         Стоян Стратиев  – помощник – директор
  • Учители в V-VІІ клас:
Диана Георгиева – Български език и литература и английски език Красимира Младенова – математика и информационни технологии Мариана Джарова – химия и опазване на околната среда Валя Атанасова – учител ЦДО Лушка Стамболджиева – история и цивилизация, география и икономика Румяна Матева – музика Пламен Райчев – физическо възпитание и спорт Елена Георгиева Чешмеджиева – изобразително изкуство Перихан Гюлхан Мехмедова – биология и здравно образование Магдалена Запрянова Бояджиева – домашна техника и икономика
  • Учители  І- ІV клас:
Недялка Камбурова, Минка Маджарова, Таня Атанасова, Росица Генчева, Стефан Кичуков, Спаска Манчорова, Надя Мурджева, Гергана Славова, Дора Найденова, Атанаска Иванова, Миглена Балдева