Съпътстващи педагогически мерки по схема „Училищен плод” за учебната 2015 / 2016 година

Публикувано на: 14-01-2013 | в категория : Интересно

0

Съпътстващи педагогически мерки по схема „Училищен плод” за учебната 2015 / 2016 година   Месец СЕПТЕМВРИ
  1. Най-вкусният плод” – беседа с учениците от І - ІV кл.
Месец ОКТОМВРИ
  1. Полезни ли са плодовете и зеленчуците?
Изготвяне на проект и провеждане на беседа.   Месец НОЕМВРИ
  1. Изложба: Натюрморт – „Плодове”
  Съпътстваща програма   Човешкото хранене и здраве   Плакат  
par serait: même avaient.