Прием на учениците в I клас – 2016/2017

Публикувано на: 09-03-2012 | в категория : Прием на ученици

0

Редът за записване в І-ви клас на ОУ”Димитър Димов” гр.Пловдив за учебната 2016/2017 година е както следва: Срок за подаване на документи за записване в І - ви клас от 02.06.2016 до 15.06.2016 година.Заявленията се подават от родителите или упълномощени от тях лица. В случай, че броят на местата, определени за прием в първи клас е по-малък от желаещите да бъдат записани в училището, подреждането на кандидатите отчита следната последователност от критерии:

Учебно време и ваканции 2015/2016

Публикувано на: 09-03-2012 | в категория : Учебно време и ваканции

0

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2015/2016 година:
31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна 24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. Коледна 30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна 02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна за І-VIIІ клас
Неучебни дни: 18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература 20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година: 08.02.2016 г. Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година: 24.05.2016 г. – I клас ( 13 учебни седмици ) 31.05.2016 г. – II-IV клас (14 учебни седмици) 15.06.2016 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )