Контакти

ОУ Димитър Димов се намира в: гр. Пловдив, ул. Ген. М. И. Кутузов 2 Телефон: 0879/152-555 - Надежда Вълчева - директор Телефон: 0879/19 25 55 - Стоян Стратиев - ЗДУД Телефон: 0879/14 85 55 - Марийка Йорданова - ЗАС Телефон: 032 953 387 e-mail: ddimov_pv@abv.bg Вижте по-голяма карта