За ОУ Димитър Димов

Училището е построено през 1962 г. На 01.09. същата година е назначен ръководния и учителски състав 20 прогимназиални и 15 начални учители с 1001 ученици. Пръв директор на училището е Върбан Върбанов. На 15.09.1962 г. сградата не е завършена и учебните занятия се водят, за няколко седмици, в съседни училища. На 08.10.1962 г. става тържественото откриване на училището. През първата учебна година сградата е обзаведена само с чинове и черни дъски. Училищният двор е заграден, но зает със строителни материали и помощни помещения. През втората учебна година материалната база се подобрява. Обзавеждат се кабинетите по химия, физика и биология с необходимите пособия. Оборудват се работилниците по трудово обучение. Физкултурният салон е снабден с необходимите спортни съоръжения. Извършен е първият етап от озеленяването на двора. Открива врати и училищната библиотека. Пръв библиотекар е Красимира Иванова. През учебната 1966/67 г. училището получава за патрон името на Димитър Димов. През 1991 г. към училищната сграда е открито ново крило, в което се оборудват кабинети по биология, физика и химия, а също и кабинет по музика. В настоящия момент директор на училището е г-жа Надежда Методиева Вълчева

Дни за провеждане на национално външно оценяване

Публикувано на: 28-04-2016 | в категория : Интересно

0

в1

Контролни и класни работи 2015-2016

Публикувано на: 05-04-2016 | в категория : Интересно

0

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДИМОВ” – ПЛОВДИВ Ул. „Ген.Кутузов” № 2     тел:95-33-87

e-mail  ddimov_pv@abv.bg

 

ГРАФИК

за класните работи през ­­­ІI учебен срок на учебната 2015-2016 год.

БЕЛ

Математика

12.05.2016г. 17.05.2016г.

VІа

11.05.2016г. 16.05.2016г.

VIIa

12.05.2016г. 16.05.2016г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДИМОВ” – ПЛОВДИВ Ул. „Ген.Кутузов” № 2     тел:95-33-87
e-mail  ddimov_pv@abv.bg

 

ГРАФИК ЗА  КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ІI-РИ УЧЕБЕН СРОК-2015-2016год.

Клас:

15-19.02

22-02.03

07-11.03

14-18.03

21-25.03

28-01.04

11-15.04

V

Математика Английски език История и цивилиза-ция Човекът и природата Математика БЕЛ Математика ЗИП Английски език География и икономика

VI

Английски език Математика

Математика БЕЛ

Човекът и природата Английски език. История и цивилизация

VII

Биология Математика Химия Математика География Физика БЕЛ Английски език Химия и опазване на ок.среда Мат.-ЗИП БЕЛ
   

Клас:

18-22.04

25-28.04

V

VI

Математика География и икономика

VII

Физика и астрономия Математика
             

Магията на словото

Публикувано на: 05-04-2016 | в категория : Интересно

0

sa1sa2

Патронен Празник 2016

Публикувано на: 05-04-2016 | в категория : Интересно

0

s s4 s3 s2 s1