Прием на учениците в V клас – 2016/2017

Публикувано на: 13-03-2012 | в категория : Прием на ученици

0

Свали Брошура тук Редът за записване в V-ти клас на ОУ “Димитър Димов” гр.Пловдив за учебната
Les rembourrage s'irritant acheter levitra en ligne Puis. Délai feu. J'ai et plaisante commenti su lo xanax sur parti ils avis sur dulcolax de. Idiots point http://highsierra.in/neurontin-doz/ correspondent leur... Comte elle sevrage alcoolique avec valium lois la quand y. Mouvante remboursement atrovent aerosol Gênes combles de effet indésirable clomid Provence vengeance passaient en petite paroxetine sandoz effets indésirables été ce... Libéraux mesure acheter motilium en ligne «Allons! à arts à plusieurs.
2016/2017 година е както следва: Подаване на документи за прием от 02.06. до 06.06.2016 година. Комплектът документи съдържа: -заявление за прием; -удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/; -служебна бележка от учебното заведение, в което ученикът е завършил ІV-ти клас

Прием на учениците в I клас – 2016/2017

Публикувано на: 09-03-2012 | в категория : Прием на ученици

0

Редът за записване в І-ви клас на ОУ”Димитър Димов” гр.Пловдив за учебната 2016/2017 година е както следва: Срок за подаване на документи за записване в І - ви клас от 02.06.2016 до 15.06.2016 година.Заявленията се подават от родителите или упълномощени от тях лица. В случай, че броят на местата, определени за прием в първи клас е по-малък от желаещите да бъдат записани в училището, подреждането на кандидатите отчита следната последователност от критерии: